Litter D — Born 17.01.2018

🐈Father WCH WCF Master Iney DealBata Fleur de l’ Amour

🐈Mother ECH Bagheera Baltijas Skaistums

🐱Daina Baltijas Skaistums lives in USA/🐱Danaia Baltijas Skaistums lives in USA/🐱Don Juan Baltijas Skaistums lives in Germany/🐱Diana Baltijas Skaistums lives in USA